S2EP16. А.Түвшинтөгс – Барьж дуусаагүй барилгын эд хөрөнгийн эрх шилжихтэй холбогдох шүүхийн практик дахь хууль хэрэглээний асуудал

11 months ago

Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 16 дахь дугаараар “Барьж дуусаагүй барилгын эд хөрөнгийн эрх шилжихтэй холбогдох шүүхийн практик дахь хууль хэрэглээний асуудал” сэдвийн хүрээнд “Өмгөөллийн Номун түншлэл” ХХК-ийн партнер, өмгөөлөгч А.Түвшинтөгстэй ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, хуульч Б.Төрболд нар оролцлоо.

🔍Онцлох эшлэл

🟢Орон сууцны үнийг төлснөөр тухайн хөрөнгийн өмчлөгч болохгүй. Харин улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр өмчлөх эрхтэй болно.

Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/261

Apple:   https://t.ly/WD_h     

Castbox: https://t.ly/9Xd6

Anchor: https://t.ly/5NFL

Google:  https://t.ly/EQ-H

Mplus: https://t.ly/R0P6

Youtube: https://youtu.be/rQzH_G3XBdk