Адъяасүрэн Түвшинтөгс

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Монгол улсын Их сургууль, Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөлөгч

Бүтээлийн тоо: 7

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 22619

Бүтээлүүд уншигдсан: 2193

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2619

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 А.Түвшинтөгс ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХОД ТУЛГАРЧ БУЙ НЭР ТОМЪЁОНЫ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-04-12 Ноцтой гомдоосон үйлдэл, хуулийн тодорхой бус байдал
2 А.Түвшинтөгс ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-05-22 Үр хөндөлт, хожуу үеийн үр хөндөлт, ургийн эрх
3 А.Түвшинтөгс ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 72 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 72.3 ДАХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОНОЛЫН ТАЙЛБАР, ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-07-20 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцох нөхцөл, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
4 А.Түвшинтөгс ҮНДСЭН ЭРХИЙГ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БОЛОН БУСАД ХУУЛЬ ТОГТООМЖООР ХАМГААЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2018-01-05 Ургийн эрх, Хүний эрхэм чанар, Хүний эрх
5 А.Түвшинтөгс Сэтгэл санааны хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй хууль зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 10000 төгрөг 2020-01-14 Сэтгэл санааны хохирол, Сэтгэл санааны хямрал буюу дистресс, Эдийн бус гэм хор, Материллаг болон материаллаг бус хохирол, emotional distress, emotional harm, mental or emotional injury, эдийн хохирлоос үүдэлтэй сэтгэл санааны хохирол, сэтгэл судлал, гэм хорын эрх зүй
6 А.Түвшинтөгс Эд юмсын эрхийн үндэс газар болох тухай Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2021-01-13 Түлхүүр үг: Газар, эд юмсын эрх, хязгаарлагдмал эрх, азийн үйлдвэрлэлийн арга. Keywords: land, things rights, limited rights, Asian production methods.
7 А.Түвшинтөгс Сэжигтний эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох хууль зүйн асуудал ба хүний эрхийн зөрчил Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2021-01-22 Түлхүүр үг: Баривчлагдсан сэжигтэн, сэжигтэн, гэрч, халдашгүй байх эрх, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх, мэдүүлэг авах, үндсэн эрхийн зөрчил, хэм хэмжээний тодорхой бус байдал, сэжигтнээр тооцох, сэжигтний эрх, үүрэг.

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn