Адъяасүрэнгийн Түвшинтөгс

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол улсын Их сургууль, Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Монгол улсын Их сургууль, Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөллийн Номун түншлэл ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Өмгөөлөгч

2017-2018: Капитрон банкны Хуулийн зөвлөх
2018-2019: Жунсон констракшн ХХК-ийн Хуулийн зөвлөх
2019 оноос хойш: Өмгөөллийн "Номун түншлэл" ХХК-ийн Үүсгэн байгуулагч, Хувьцаа эзэмшигч, Хуульч, Өмгөөлөгч
2021: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд "Үндсэн хууль дахь нийтийн өмчийн талаарх үзэл баримтлалд хийсэн дүн шинжилгээ" сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.

Бүтээлийн тоо: 6

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 12841

Бүтээлүүд уншигдсан: 3235

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3926

Зохиогчийн бүтээлүүд