S2EP1- А.Түвшинтөгс:Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж буй шүүхийн практик

1 week ago

Нээлттэй Нийгэм Форум 2018 оноос Шүүхийн шийдвэрийн судалгааны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд 50 гаруй шүүхийн шийдвэрийн судалгааг дэмжиж ажилласан. Энэхүү судалгааны ажлыг эргэлтэд оруулах, олон нийтэд хүргэх зорилгоор “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” цуврал подкастын 20 дугаарыг сонсогч та бүхэнд хүргэх болно.

Подкастын эхний дугаараар “Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Өмгөөллийн Номун түншлэл компанийн өмгөөлөгч, судалгааны багийн ахлагч А.Түвшинтөгстэй ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

🔍Онцлох ишлэл

Сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлүүлэхтэй холбоотой хууль хэрэглээний асуудал бүрэн шийдэгдэж чадаагүй.

🖇Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/212

Apple:   https://apple.co/3GLJGxm

Castbox:  https://bit.ly/3H86g4B

Anchor:  https://bit.ly/3GJU1Kf

Google:   https://bit.ly/3iCYpTk

Mplus: https://bit.ly/3XBoAZ5

Youtube:  https://youtu.be/I6mCQFt2E94