S2EP15. Г.Цэцгээ - Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой маргаан шийдвэрлэсэн захиргааны хэргийн шүүхийн практик

8 months ago

Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 15 дахь дугаараар “Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой маргаан шийдвэр лэсэн захиргааны хэргийн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд “Хуулийн байшин” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, судлаач Г.Цэцгээтэй ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр Хуульч, судлаач Баттогтох, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, хуульч Б.Төрболд нар оролцлоо.

🔍Онцлох эшлэл

🟢"Улсын бүртгэл үнэн зөв байх" зарчим нь улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн мэдээлэл бүхэн бодит байдалд нийцсэн байхаар илэрхийлэгдэнэ. Улсын бүртгэгч захиргааны акт гаргах үндэслэл болж байгаа зохицуулалт зарим талаар тодорхойгүй, уялдаа холбоо хангалтгүй байгаа нь ажиглагдсан.

Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/260

Apple:   https://t.ly/D1F8   

Castbox: https://t.ly/8oNk

Anchor: https://t.ly/X0LL  

Google:  https://t.ly/ilgsv

Mplus: https://t.ly/-vXJ

Youtube: https://youtu.be/CjPq1U-bzls