S2EP13 С.Сүхчулуун -Хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх зохицуулалтын хэрэглээ

1 year ago

Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 13 дахь дугаараар Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн “хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх” зохицуулалтын хэрэглээ сэдвийн хүрээнд Япон Улсын Нагояагийн их сургуулийн докторант, судлаач С.Сүхчулуунтай ярилцсан  дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Хууль зүйн доктор Г.Давааням оролцлоо.

🔍Онцлох эшлэл

🟢Захиргааны хэргийн шүүхээс “хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх” зохицуулалтыг хэлбэрийн төдий үнэлэх, эсхүл огт үнэлэхгүй байх хандлага түгээмэл байна. Энэ нь Захиргааны хэргийн шүүхэд нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн нэхэмжлэл гаргах эрхийг өргөн хүрээнд зөвшөөрөх, хэргийг хянаж үзэх боломж олгож буй сайн талтай.

Гэвч тус зохицуулалтыг шүүхээс үнэлэх хэмжүүр тодорхой биш учраас нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн нэхэмжлэл гаргах эрх нь шүүхийн үзэмжээс хамааран үгүйсгэгдэх эрсдэлийг давхар агуулна.

Сонсох линк:

legaldata:  https://legaldata.mn/news/256

Apple:    https://bit.ly/3OQpb8c

Castbox: https://bit.ly/420sZGZ

Anchor: https://bit.ly/3OuMyny

Google: https://bit.ly/41Z6zGb

Mplus: https://bit.ly/45mFGib

Youtube: https://bit.ly/42ZW6f0