S2EP14. Б.Хонгорзул - Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой маргааныг Иргэний хэргийн шүүх хянан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик

1 year ago

Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 14 дэх дугаараар “Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой маргааныг Иргэний хэргийн шүүх хянан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд хуульч, судлаач Б.Хонгорзултай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, хуульч Б.Төрболд оролцлоо.

🔍Онцлох эшлэл

🟢Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн биелэлт хангалтгүй байгаа нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэж буй шүүхийн харьяалал, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа, захиргааны байгууллагад оногдуулах хариуцлагын арга хэмжээ хангалтгүй байгаатай холбоотой байна.

Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/258

Apple:    https://bit.ly/3N9axrp

Castbox: bit.ly/42oEMPw

Anchor: https://bit.ly/3MP27Ec

Google: https://bit.ly/41Z6zGb

Mplus: bit.ly/3qhMMEx

Youtube: https://youtu.be/f1L4ra84QaQ