S2EP2. Б.Баялагмаа - Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаа дахь шүүхэд мэдүүлэх эрхийн хэрэгжилт /нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах захирамжийн жишээн дээр/

1 year ago

Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 2 дахь дугаараар “Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаа дахь шүүхэд мэдүүлэх эрхийн хэрэгжилт: Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах захирамжийн жишээн дээр” сэдвийн хүрээнд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Өмгөөллийн Фиделитас Партнерс ХХН-ийн партнер өмгөөлөгч Б.Баялагмаатай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

🔍Онцлох эшлэл

Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас үндэслэлгүйгээр татгалзсан шийдвэрийн улмаас хууль хэрэглээний ялгаатай байдал бий болох, зөрчигдсөн эрхээ шүүхийн журмаар хамгаалуулах боломжгүй, цаг хугацааны болоод эдийн засгийн хувьд давхар хохирол үүсгэж буй нь иргэн, хуулийн этгээдийн шүүхэд мэдүүлэх эрх зөрчигдөх үндэслэл болж байна.

🖇Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/214

Apple:   https://apple.co/3iUXGNe  

Castbox:   https://bit.ly/3H7oX7s  

Anchor:   https://bit.ly/3wljYe7  

Google:    https://bit.ly/3ZWmq8I

Mplus:  https://bit.ly/3woI6fU

Youtube:   https://bit.ly/3XvsMtY