S2EP8. Г.Давааням - Худалдааны зуучлагч, төлөөлөгч, комиссын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэглээ

1 year ago

Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 8 дахь дугаараар “Худалдааны зуучлагч, төлөөлөгч, комиссын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэглээ” сэдвийн хүрээнд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Хууль зүйн доктор (LL.D) Г.Даваанямтай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Хөтлөгчөөр Өмгөөллийн “Эм Жэй Эл Атторнейс” ХХН-д үүсгэн байгуулагч, Удирдах партнер, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын судлаач М.Мөнхжаргал оролцлоо.

🔍Онцлох эшлэл

🟢Монгол Улсын шүүхийн практикт худалдааны зуучлагч, худалдааны төлөөлөгч, комиссын гэрээг өөр хооронд нь болон бусад төсөөтэй гэрээнээс ялгаж чадахгүй байгаа бөгөөд цаашид эдгээрийн хэрэглээг нэр мөр болгох асуудал чухал байна

Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/228

Apple:   https://apple.co/42vej4f 

Castbox: https://bit.ly/3n6bmGW

Anchor: https://bit.ly/3Jws9dY

Google: https://bit.ly/3lBvhgq

Mplus: https://bit.ly/3ySRiKN

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=P3vL19efKGc