Мөнхбатын Мөнхжаргал

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС, Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС, Хууль Зүйн Сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөллийн "Эм Жэй Эл Атторнейс" ХХН-ийн Захирал, өмгөөлөгч, "Оюуны-Инноваци" эрх зүйн судалгааны төвийн судлаач

Аливаад бүтээлчээр хандаж, оновчтой шийдлийг эрэлхийлдэг хуульч, өмгөөлөгч, судлаач

Бүтээлийн тоо: 9

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 53093

Бүтээлүүд уншигдсан: 2579

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3358

Зохиогчийн бүтээлүүд