Бүтээлийн нэр
ӨМГӨӨЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ (Нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн эрхийн хүрээнд)
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хууль, Эрүүгийн процесс
Бүтээлийн товч
Өмгөөлөгчийн эрх, оролцоо ЭБШ ажиллагааны яллах тал буюу мөрдөн байцаагч, прокуророос шууд хараат байдалтай хэрэгжиж байгаа энэхүү байдал нь эргээд өмгөөлөгЧдийг идэвхгүй байдалд оруулж, эцсийн дүндээ өмгөөлөгчдийн нэр хүндийг унагах нэгэн хүчин зүйл болж байна.
Иймд ЭБШ ажиллагаанд өмгөөлүүлэх эрхийг бүрэн дүүрэн хангах үүднээс нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн эрхийг өргөжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэ нь шүүх эрх мэдлийн салбарт хийх өөрчлөлт, шинэчлэлийн нэгэн чухал хэсэг болох төдийгүй хүний эрхийг хангах бодит алхам байх болно. Өмгөөлөгчийн эрхийг ийнхүү өргөжүүлснээр өмгөөлүүлэх эрхийг бодитойгоор хангах зүй ёсны баталгаа бүрдэх юм.
Уг илтгэлийн зорилго нь өмгөөлөгч ЭБШ ажиллагааны нотолгоонд хэрхэн оролцож байгааг эрх зүйн зохицуулалтын болоод практикийн түвшинд судалж, гадаад улс орнуудын зохицуулалттай харьцуулах замаар нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн эрхийг өргөжүүлэх зүй ёсны шаардлагыг тодорхойлж, өөрийн зүгээс дүгнэлт, санал дэвшүүлэхэд оршино.
Түлхүүр үг
өмгөөлүүлэх эрх, өмгөөлүүлэх эрхийг хангах, нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцоо,
Бичигдсэн огноо
2010.5 сар
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-11-17
Товч мэдээлэл үзсэн
4752
Бүрэн эхээр нь үзсэн
311
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх