#ШинэТовчоон №10 – Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

3 years ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн талаар:

  • Албан татвар төлөгч гэж хэн бэ;
  • Албан татвар ногдох орлого;
  • Албан татварын хувь, хэмжээ;
  • Албан татварын чөлөөлөх орлого, хөнгөлөлтийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Уг хууль нь 7 бүлэг, 29 зүйлтэй бөгөөд хуулийн зорилт нь хувь хүний орлогод албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/50

Castbox: https://bit.ly/3aO8mG8

Anchor: https://bit.ly/3gNXETS

Mplus: https://bit.ly/3xwGMXK

Google: https://bit.ly/3riQRnR

Facebook: https://bit.ly/3vtXXaM

Youtube: https://bit.ly/3ey1PAo