#ШинэТовчоон №04 -Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэргийн талаар

1 year ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар Эрүүгийн хуульд заасан “хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэрэгт” ногдуулах хариуцлагын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Та бүхэн энэхүү дугаараар:

  • Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэрэгт оногдуулах хорих ялын төрөл, хэмжээ;
  • Хорих ялыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл, хорих ялаас чөлөөлөх;
  • Хорих ялын хугацаа;
  • Хорих ялыг тэнсэх;
  • Төлбөрийн чадваргүй иргэн өмгөөллийн үйлчилгээ авах эрх зүйн зохицуулалт;
  • Өмгөөлөгч авах, өмгөөллийн үйлчилгээ авах гэрээний талаар мэдээлэх авах боломжтой.

 

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/26

Castbox: https://bit.ly/3nJ4083

Anchor:  https://bit.ly/3dfZwkE

Mplus: https://bit.ly/2Flu73L

Youtube:  https://bit.ly/3iPrZyM

Google: https://bit.ly/2SIALUR

Facebook:https://bit.ly/3dhE9zg