Подкаст

#Шинэ товчоон №12 - Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Хүний эрх, эрх чөлөө

2021-06-21

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Хүний эрх, эрх чөлөө”-ний талаар:

  • амьд явах,  эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах, ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эртэй;
  • эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах, сурч боловсрох, төрийг удирдах хэрэгт оролцох, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй,
  • улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй, шүүхэд гомдол гаргах, шашин шүтэх, эс шүтэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрхтэй;
  • нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах, улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих, түр буюу байнга оршин суух газраа сонгох, гадаадад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрхтэй.

“Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” байдаг. Монгол Улсын төр энэ үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд хууль тогтоомжийг батлан төрийн байгууллагуудыг тодорхой эрх, үүрэгтэйгээр байгуулж, эдгээр төрийн байгууллагаараа дамжуулж иргэддээ төрийн үйлчилгээг үзүүлдэг. 

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/54

Castbox: https://bit.ly/3cZhuJk

Anchor: https://bit.ly/3xCKCxG

Mplus: https://bit.ly/3xBHEcV

Google: https://bit.ly/3wJn8Hp

Youtube: https://bit.ly/2TKSej8


Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn