#Шинэ товчоон № 5: Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

3 years ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар “Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль”-ийн талаар:

  • Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжихэд төрөөс үзүүлэх дэмжлэг туслалцаа;
  • Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийг бүртгэх;
  • Хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, сургах, давтан сургах тогтолцоог хөгжүүлэх;;
  • Санхүүгийн, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх,
  • Бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний борлуулалтад төрийн худалдан авалтаар дэмжлэг үзүүлэх, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх;
  • Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид хөнгөлөлттэй зээл олгох асуудал
  • Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийн эрх, үүргийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/35

Castbox: https://castbox.fm/x/1UK4r

Anchor:  https://bit.ly/3kkfqMV

Mplus: https://bit.ly/2U6WypJ

Youtube: https://youtu.be/-8t4tcvVEjQ  

Google: https://bit.ly/36o7IMO

Facebook: https://bit.ly/37vdSen