#ШинэТовчоон №01 - Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх талаар

3 years ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна.

Эхний дугаараар “Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/20

Castbox: https://bit.ly/2YS6aHD

Anchor:   https://bit.ly/2EUciYM

Mplus: https://bit.ly/2EQaS1x 

Youtube: https://bit.ly/31TLPnm