#Шинэ товчоон №35 – Иргэний шилжилт хөдөлгөөн

1 year ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар  Иргэний Улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан иргэний шилжилт хөдөлгөөний талаар бэлтгэлээ.

Иргэний Улсын бүртгэлийн тухай хуулиар төрсний; гэрлэсний; гэрлэлт дуусгавар болсны; эцэг /эх/ тогтоосны; үрчилсний; овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний; нас барсны; хүйс өөрчлөгдсөний; биеийн давхцахгүй өгөгдлийн; иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэл; шилжилт хөдөлгөөний; Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэлийн харилцааг зохицуулдаг.

 Сонсох линк:

Legaldata:  https://legaldata.mn/news/254

Apple:  https://apple.co/44Rb4Fb

Castbox: https://bit.ly/42oUb33

Anchor:  https://bit.ly/42Golzf

Mplus: https://bit.ly/3pmRyAa

Google: https://bit.ly/42qG3Xc