#ШинэТовчоон №11 – Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль

2 years ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн талаар:

  • Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгч гэж хэн бэ?;
  • Аж ахуйн нэгжийн албан татвар ногдох орлого болон татвараас чөлөөлөх орлого;
  • Татварын хувь, хэмжээ;
  • Татвараас чөлөөлөх орлого, хөнгөлөлтийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Уг хууль нь 8 бүлэг, 32 зүйлтэй бөгөөд хуулийн зорилт нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм.

Жилд 300 сая төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлого олсон аж ахуйн нэгжийн албан татвар ногдуулах орлогод 1 хувиар татвар төлнө. Харин 300 саяас 1.5 тэрбум төгрөгийн боруулалтын орлого олсон бол албан татвар ногдуулах орлогод төлсөн татварынхаа 90 хувийг буцаан авах боломжтой.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/53

Castbox: https://bit.ly/3upxaeA

Anchor: https://bit.ly/3upeP1s

Mplus: https://bit.ly/3vq7IHh  

Google: https://bit.ly/3oVduOP

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YBSv6H_g1Sk