#Шинэ товчоон №27 – Төрийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл

1 year ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар төрийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөө мэдүүлэх болон түүнийг шалгах ажиллагаа болон хууль тогтоомж зөрчихөд хүлээлгэх хариуцлагын талаар бэлтгэлээ.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/167

Apple:  https://apple.co/3RWIMlZ

Castbox: https://bit.ly/3BTpJTZ

Anchor:  https://bit.ly/3Sj52X6

Mplus: https://bit.ly/3f0m3qw

Google: https://bit.ly/3Sfd6If

Facebook: https://bit.ly/3QWx1L0