Бүтээлийн нэр
Иргэний эрх зүйн гэрээ ба худалдааны хэлцэл <Худалдах худалдан авах гэрээний хүрээнд>
Зохиогч
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Иргэн
Бүтээлийн товч
Монгол улсын хувьд худалдааны бие даасан хууль байхгүй. Гэвч худалдааны талаар огт зохицуулалт байхгүй гэсэн үг биш бөгөөд Иргэний хуулинд аж ахуй эрхлэгчдэд зориулсан тусгай зохицуулалт байгаа хэмээн судлаачид үздэг. Иргэний хууль жирийн иргэдийн харилцааг буюу хэрэглэгчийг хамгаалахад чиглэдэг бол, Худалдааны хууль нь аж ахуйн нэгжийн харилцааг голчлон зохицуулж худалдааны түргэн шуурхай, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэдэг. Монгол улсын Иргэний хуулинд аж ахуй эрхлэгчдэд хэрэглэгдэх зарим тусгай хэм хэмжээ зохицуулагдсан байх боловч шүүхийн практикт худалдааны гэрээ болон хэрэглэгчийн гэрээг ялгахгүй хэрэглэх асуудал гарч байна. Тус илтгэлээр Иргэний эрх зүй ба Худалдааны эрх зүйн харилцан хамаарал, худалдааны хэлцлийн онцлог шинж, аж ахуй эрхлэгчдийн хооронд хамгийн түгээмэл байгуулагдаж, асуудал үүсч буй худалдах худалдан авах гэрээний онцлог болон Худалдааны хууль дахь зохицуулалтын талаар гадаад орнуудтай харьцуулан судлах замаар асуудлын шийдлийг тодруулахыг зорилоо.
Түлхүүр үг
гэрээ, хэлцэл, худалдааны хэлцэл, худалдааны зарчим, худалдах худалдан авах гэрээ
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
14
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-01-16
Товч мэдээлэл үзсэн
4895
Бүрэн эхээр нь үзсэн
647
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх