Бүтээлийн нэр ШҮҮХИЙН БУС ЖУРМААР ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Зохиогч Эрдэнэ-Очирын Санчир-Уяа
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Эрх зүйн бусад салбар
Бүтээлийн дэд ангилал Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа
Бүтээлийн товч Шүүхийн бус эвлэрүүлэн зуучлал буюу төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо дахь эвлэрүүлэн зуучлалд эвлэрлийн гэрээний нэг тал үүргээ биелүүлэгүй тохиолдолд албадан үүргийг биелүүлэх боломжгүй байдаг нь шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучлах төвд хандах байдлыг бууруулах асуудал болж байна. Эвлэрүүлэн зуучлах тухай хуулиар төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо дахь эвлэрлийн гэрээгээ биелүүлээгүйгээс үүссэн маргааныг дахин шүүхэд хандаж хэрэг үүсгэхээр заасан. Харин шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид хандсан тохиолдолд ИХШХШтХ-д зааснаар шүүгчээр баталгаажуулж шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад хандаж албадан биелүүлэх боломжыг олгосон зохицуулалт нь хүмүүс илүү шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлалд хандах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, эвлэрүүлэн зуучлагчийн адилхан дэмжлэгийг авсан талуудын эвлэрлийн гэрээ нь өөр өөр үр дагавар авчрах нь тэгш бус, шударга бус үр дагаварт хүргэж байна. Иймд шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучилсан эвлэрлийн гэрээг хэрхэн гүйцэтгэх аргыг харьцуулсан судалгаа хийх замаар асуудалд гарц хайна.
Түлхүүр үг шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучлах
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018.05.30
Хуудасны тоо 13
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-01-16
Товч мэдээлэл үзсэн 551
Бүрэн эхээр нь үзсэн 28
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)