Бүтээлийн нэр Гэрээний стандарт нөхцөл ба харилцан итгэлцэл шударга ёсны зарчим
Зохиогч Нямдоогийн Баярмаа
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Иргэний эрх зүй
  • Гэрээний эрх зүй
Бүтээлийн товч Аж ахуй эрхлэгчид гэрээний стандарт нөхцлийг түгээмэл хэрэглэх болж, стандарт нөхцлийн ач холбогдол практикт нэгэнт тодорхой болжээ. Бизнес эрхлэх явцад стандарт нөхцөл ашиглах нь гэрээний талуудын хувьд цаг хугацаа, зардал хэмнэсэн, гэрээ байгуулах оновчтой хувилбар мөн хэдий ч стандарт нөхцлийн дор үйлчлүүлэгчдийн эрх ашиг зөрчигдөх нь цөөнгүй.
Гэрээний стандарт нөхцөл нь иргэний эрх зүйн харилцан итгэлцэл, шударга ёсны зарчимд хэрхэн нийцэж буйг тодорхойлох, дүгнэлт өгөх нь хуульчаас ур чадварыг шаардсан нарийн төвөгтэй процесс байж болох ч өнөөдрийг хүртэл тодорхой түвшинд энэ талаарх гадаад, дотоодын шүүхийн практик тогтож, эрдэмтэн судлаачид цөөнгүй асуудлаар нэг мөр ойлголттой болсон байна.
Гэрээний стандарт нөхцлийг шалгахдаа процессын ба материаллаг шалгалт гэсэн дарааллыг баримталж болохын зэрэгцээ гэрээнд оролцогч талуудын ашиг сонирхлын тэнцвэрт байдлыг хангахыг нэн тэргүүнд чухалчлах нь зүйтэй. Гэвч ашиг сонирхлын тэнцвэрт байдлыг хангах зарчмыг шүүхийн практикт хэрхэн буулгаж хэрэглэх, нэмэлт бусад хүчин зүйлсийг хэрхэн тооцож үнэлэх, нотолгооны үүргийн хуваарилалтын асуудлыг хэрхэн авч үзэх нь ихээхэн анхаарал татсан асуудал мөн.
Түлхүүр үг гэрээний стандарт нөхцөл, шударга ёс, ашиг сонирхлын тэнцвэрт байдал
Бүтээл бичигдсэн огноо 2019
Хуудасны тоо 12
Хэл Монгол
Үнэ 2000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2019-04-16
Товч мэдээлэл үзсэн 665
Бүрэн эхээр нь үзсэн 5
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)