Бүтээлийн нэр Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримт
Зохиогч Гүнсэнчоймбол Амаржаргал
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Гарын авлага, арга зүй, аргачлал
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Процессын эрх зүй
  • Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй
Бүтээлийн товч Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа нь амьдралд үйлдэгдсэн аливаа гэмт хэргийг илрүүлэх, гэмт этгээдийг тогтоох, шийдвэрлэх, гэм буруугүйд тооцох гэсэн тодорхой зорилттой бөгөөд түүнийг хангахад бичиг баримтыг боловсруулах, үйлдэх нь хууль зүйн учир холбогдлын болон бодит байдлын хувьд маш чухалд тооцогдох ажиллагаа байдаг.
Эрүүгийн процессийн эрх зүйн хэм хэмжээний илэрхийлэгдэх нэг хэлбэр нь бичиг баримт болохын хувьд энэхүү гарын авлага нь түүнийг боловсруулах, үйлдэхэд ямар шаардлага, шалгуур тавигдаж байдаг талаар “Шийдвэрийг тусгасан бичиг баримт”-ын хүрээнд авч үзэж байгаагаараа онцлогтой болсон.
Энэ гарын авлагыг боловсруулахдаа урьд хэвлүүлсэн бүтээл, ном, гарын авлагыг өргөнөөр ашигласны зэрэгцээ түүнийг боловсруулах, үйлдэх арга, арга зүйг тухай бүрт нь дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой хэлбэрээр үйлдэхэд ЭБШ хууль тогтоомжийн зүйл, заалт бүрийг тодорхой байдлаар тусгаснаараа онцлог юм.
Түлхүүр үг Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, баримт бичиг, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримт, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад үйлдэгддэг бичиг баримтууд, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримтыг үйлдэх аргачлал.
Бүтээл бичигдсэн огноо 2013
Хуудасны тоо 117
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2016-12-14
Товч мэдээлэл үзсэн 2877
Бүрэн эхээр нь үзсэн 143
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)