Гүнсэнчоймболын Амаржаргал

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Цагдаагийн академи /одоогийн Дотоод хэргийн их сургууль/

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Судлаач

Хууль зүйн магистр Г.Амаржаргал

Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 10122

Бүтээлүүд уншигдсан: 700

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2496

Зохиогчийн бүтээлүүд