Бүтээлийн нэр
ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ АЛБАН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭХИЙГ ТҮР ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ
Хэлбэр
Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
Салбар
Эрүүгийн процесс
Бүтээлийн товч
Хүн төрөлхтөн хөгжлийнхөө бүхий л үе шатанд хүний хөгжлийн чиг хандлага бүрийг анхаарлынхаа төвд байлгаж, түүнийг нарийвчлан судалсаар ирсэн байна.
Ардчилсан, хүмүүнлэг иргэний нийгмийг цогцлоон хөгжүүлж байгаа өнөөгийн Монголын нийгэмд хууль ёсыг чанд сахин биелүүлж, хууль шүүхийн өмнө бүх хүн тэгш эрхтэй байх зарчмыг хангах явдал чухал байна.
Сүүлийн жилүүдэд нийгэмд эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл газар авч, тэр хэмжээгээр албан тушаалтнуудаас гэмт хэрэг үйлдэх нь ихсэж эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэхэд багагүй саад бэрхшээл учирч байна.
ЭБШ ажиллагааны явцад хуульд заасан үндэслэлээр хэрэгт холбогдогчдын албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх журмыг Монгол улсын ЭБШ хуулиар хуульчилсан боловч хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт болон шүүхийн практикт нэг мөр ойлголт хараахан тогтоогүй түүнчлэн уг албадлагын үр нөлөө хангалтгүй байгаа нь эрх зүйн зохицуулалтын боловсронгуй бус байдлаас хамааралтай гэж үзэж болно.
ЭБШ ажиллагааны албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтыг судлан боловсронгуй болгох шаардлага нь практик үйл ажиллагаатай уялдуулан авч судлав.
Түлхүүр үг
эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны албадлагын арга хэмжээ, албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ, албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ авах,
Бичигдсэн огноо
2010
Хуудсын тоо
63
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-12-14
Товч мэдээлэл үзсэн
4628
Бүрэн эхээр нь үзсэн
401
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх