Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ
Зохиогч Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ
Бүтээлийн ангилал Харьцуулсан эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал
Бүтээлийн товч Эрүүгийн хууль тогтоомж ба Захиргааны хариуцлагын тухай хууль тогтоомжийг харьцуулан судалж эрүүгийн ба захиргааны хариуцлага хүлээлгэхэд учирч буй бэрхшээлтэй асуудлыг тодорхойлон , хууль зүйн хариуцлагын уялдаа үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн санал, зөвлөмж боловсруулах зорилготой.
Түлхүүр үг эрүүгийн хууль, захиргааны хариуцлагын тухай хууль, захиргааны зөрчил, захиргааны хариуцлага, захиргааны шийтгэлийн төрөл, ялын төрөл,
Бүтээл бичигдсэн огноо 2007
Хуудасны тоо 19
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-06-07
Товч мэдээлэл үзсэн 1276
Бүрэн эхээр нь үзсэн 27
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)