Бүтээлийн нэр ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАЖ ТООЦОХОД МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГАЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭСЭН НЬ
Зохиогч Бат-Ерөөл Мөнхдорж
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Эрүүгийн эрх зүй
  • Эрүүгийн хариуцлага, ял, түүнээс чөлөөлөх, эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээ
Бүтээлийн товч Монгол Улсын шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хууль 2017 оны 7 дугаар сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлсэн. Шинээр баталсан Эрүүгийн хуулийн 1.9-д “үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцохгүй болсон, оногдуулах ялыг хөнгөрүүлсэн, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн эрх зүйн байдлыг дээрдүүлсэн хуулийг буцаан хэрэглэнэ” гэж заасан. Энэ заалтын дагуу ялтнуудын ялыг дүйцүүлэн хасах ажил хийгдсэн байна.

Хуучин Эрүүгийн хуулиар хорих ял оногдуулж, ял эдэлж буй ялтнуудын ялын хэмжээг шинэ Эрүүгийн хуульд дүйцүүлэн хасах математик статистикийн аргачлал боловсруулсныг практикт хэрэглэсэн байна. Тодруулбал, шинэ Эрүүгийн хууль батлагдан хэрэгжих үед ял эдэлж байсан ялтнуудын ялыг хасахад энэхүү аргачлалыг Улсын Дээд Шүүхээс хэрэглэсэн нь судалгааны ажлын практик ач холбогдлыг илэрхийлнэ.
Түлхүүр үг Эрүүгийн хууль, хорих ял, математик, статистик, аргачлал
Бүтээл бичигдсэн огноо 2017.12 сар
Хуудасны тоо 10
Хэл Монгол
Үнэ 5000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2019-01-10
Товч мэдээлэл үзсэн 358
Бүрэн эхээр нь үзсэн 0
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)