Бат-Ерөөлийн Мөнхдорж

Хууль зүйн доктор

Төгссөн сургууль:
МУБИС, Цагдаагийн академи

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУБИС, ХУИС, ДХИС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
ДХИС-ийн Гэмт явдал, цагдаа судлалын хүрээлэнгийн эрхлэгч

ДХИС-ийн Гэмт явдал, цагдаа судлалын хүрээлэнгийн эрхлэгчээр ажилладаг. Гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох; гэмт явдлын шалтгаан нөхцөлийг судлах; хууль сахиулах байгууллагууд, ялангуяа цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг.
2005-2016 онд 1 ном, 1 гарын авлага, 7 товхимол, 5 эмхтгэл эрхлэн гаргаж, 15 төрлийн судалгааны ажил хийж, 8 илтгэл, 15 өгүүлэл, нийтлэлийг нийтийн хүртээл болгож, нийтдээ 52 орчим бүтээл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрхлэн гаргасан байна.

Бүтээлийн тоо: 5

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 16554

Бүтээлүүд уншигдсан: 486

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3314

Зохиогчийн бүтээлүүд