Бүтээлийн нэр “ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ ТӨРЛИЙН МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГАА ҮР НӨЛӨӨТЭЙ БОЛОХ НЬ”
Зохиогч Дамба Ганхүрэл
Хамтран зохиогчид А.Түвшинтөгс
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Эрх зүйн бусад салбар
Бүтээлийн дэд ангилал Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа
Бүтээлийн товч Манай улсад анх иргэний хэргийн шүүхийн ачааллыг бууруулах, хэргийн оролцогчдод харилцан ашигтайгаар хэргийг шийдвэрлэх үүднээс шүүхийн бус журмаар маргааныг шийдвэрлэх аргыг нэвтрүүлсэн. Уг тогтолцоо нь иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүйн салбарт хэдийн өөрийн байр сууриа эзэлсэн. Харин захиргааны эрх зүйн маргааны онцлогоос хамаараад тус тогтолцоог авч хэрэгжүүлээгүй. Гэсэн хэдий боловч захиргааны эрх зүйн зарим төрлийн маргаанд шүүхийн бус журмаар маргааныг шийдвэрлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага өнөөгийн практикт бий болж байна. Олон улсад захиргааны эрх зүйн тодорхой төрлийн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэж буй жишиг тогтсон тул уг асуудлыг хөндөж судлах болсон.
Түлхүүр үг захиргааны эрх зүйн маргаан, эвлэрүүлэн зуучлал, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа
Бүтээл бичигдсэн огноо 2016
Хуудасны тоо 20
Хэл Монгол
Үнэ 4000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2017-09-11
Товч мэдээлэл үзсэн 1718
Бүрэн эхээр нь үзсэн 2
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)