Шүүгчийн томилгоо


Инфографик: Шүүгчийн томилгоо 2020 оны эхний 6 сарын байдлаар

3 years ago

"Оюуны-Инноваци" ТББ нь шүүгчийн томилгооны талаар хөндлөнгийн ажиглалтыг тогтмол хийдэг билээ. Энэ хүрээнд 2020 оны эхний 6 сард хийгдсэн шүүгчийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтад хийсэн хөндлөнгийн ажиглалтыг хүргэж байна.
Агуулгыг үзэх боломжтой багц: Энгийн багц

Шүүгчийн томилгоо: Цахиагийн Элбэгдорж

3 years ago

Монгол Улсын 4 дэх Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн эхний бүрэн эрхийн хугацаанд хийгдсэн шүүгчийн томилгооны мэдээллийг Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн 2009 оны №01 дугаараас 2013 оны №39 хүртэл дугааруудад хэвлэгдсэн Ерөнхийлөгчийн зарлигаас бэлтгэв. 
Агуулгыг үзэх боломжтой багц: Энгийн багц

Шүүгчийн томилгоо: Халтмаагийн Баттулга

3 years ago

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасны дагуу шүүгчийн өөрийнх нь зөвшөөрлийг үндэслэн адил шатны дагнасан шүүхэд шилжүүлж томилж болно.
Агуулгыг үзэх боломжтой багц: Энгийн багц