Бүтээлийн нэр ОРОН НУТГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЯВЦАД ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ ТУСГАХ НЬ: шийдвэрлэх арга зам
Зохиогч Болор-Эрдэнэ Төрболд
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Нутгийн удирдлага
Бүтээлийн товч Монгол Улсын Үндсэн хуулинд нийгэм өөрийгөө удирдах, хөгжих механизмыг IV бүлгийн 59-р зүйлд: Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ”[1] гэдгийг зааж, улмаар Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага (цаашид гэх /НӨУБ/-local authority[2])  нь өөрийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэх, энэхүү эрх хэмжээний асуудлыг дээд шатны байгууллага шийдвэрлэхийг Үндсэн хуулиар хориглосон.
Энэ бол иргэд, түүний төлөөлөгчид (local agency[3]) төрийн хэрэгт оролцож байгаа төдийгүй, өөрсдийн амьдралын нийтлэг асуудлыг бие даан шийдвэрлэх үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулалт, үзэл санаа мөн. Гэвч энэхүү үзэл санаа нь орон нутгийн түвшинд төдийлөн хэрэгжихгүй, тунхагийн шинж чанартай байсаар байна. Тиймээс судлаач миний илтгэлийн зорилго нь орон нутгийн түвшинд иргэдийн зүгээс тухайн шатны Иргэд нийтийн хурал /ИНХ/, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал /ИТХ/-ын шийдвэр гаргалтанд иргэдийн саналыг тусгахад чиглэсэн болно.
Түлхүүр үг Орон нутгийн шийдвэр гаргалт
Нутгийн өөрөө удирдах ёс
Харьцуулсан судалгаа
Бүтээл бичигдсэн огноо 2008.10 сар
Хуудасны тоо 11
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2016-04-04
Товч мэдээлэл үзсэн 2299
Бүрэн эхээр нь үзсэн 67
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)