Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2007
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Хууль тогтоох эрх мэдэл
  • Гүйцэтгэх эрх мэдэл
Бүтээлийн товч НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Цэргийн албан хаагчдын эрхийн хэрэг жилтийн төлөв байдал
Дүрмийн бус харьцаа, түүний үр дагавар
Цэргийн албан хаагчдад оногдуулж буй сахилгын шийтгэлийн талаар
Цэргийн албан хаагчдын орон байр, ахуй нөхцөл
Цэргийн албан хаагчдын хоол хүнс, хувцасны хангалт
Эмнэлгийн үйлчилгээ, эм бүтээгдэхүүний хангалт
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн хамгааллын асуудал
Цэргийн байгууллагад ажиллаж буй энгийн ажиллагсдын хөдөлмөрлөх эрх

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалах эрх зүйн орчин
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн талаарх статистик
Алагчлалаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт
Нийгмийн халамж, хамгаалал хүртэх эрхийн хэрэгжилт

Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт
Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт
Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт
Сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилт

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Монгол улс дахь хҮний эрхийн боло всролын өнөөгийн байдал
Хүний эрхийн боловсролын талаарх дэлхий нийтийн чиг хандлага
Хүний эрхийн боловсролын талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого
Хүний эрхийн боловсролын хэрэгцээ, шаардлага
Албан боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол
Албан бус боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол
Санал , зөвлөмж
Түлхүүр үг Цэргийн албан хаагчдын эрхийн хэрэг жилтийн төлөв байдал, Дүрмийн бус харьцаа, түүний үр дагавар
Цэргийн албан хаагчдад оногдуулж буй сахилгын шийтгэлийн талаар, Цэргийн албан хаагчдын орон байр, ахуй нөхцөл, Цэргийн албан хаагчдын хоол хүнс, хувцасны хангалт, Эмнэлгийн үйлчилгээ, эм бүтээгдэхүүний хангалт, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн хамгааллын асуудал, Цэргийн байгууллагад ажиллаж буй энгийн ажиллагсдын хөдөлмөрлөх эрх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалах эрх зүйн орчин, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн талаарх статистик, Алагчлалаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт, Нийгмийн халамж, хамгаалал хүртэх эрхийн хэрэгжилт, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт, Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт, Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт, Сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилт, Монгол улс дахь хҮний эрхийн боло всролын өнөөгийн байдал, Хүний эрхийн боловсролын талаарх дэлхий нийтийн чиг хандлага, Хүний эрхийн боловсролын талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого, Хүний эрхийн боловсролын хэрэгцээ, шаардлага, Албан боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол, Албан бус боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол,
Бүтээл бичигдсэн огноо 2007
Хуудасны тоо 74
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-03-26
Товч мэдээлэл үзсэн 392
Бүрэн эхээр нь үзсэн 3
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)