Бүтээлийн нэр ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2011/2
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид • П.Оюунчимэг • Б.Дэлгэрмаа • Ж.Хулан • Ц.Алтанцэцэг • М.Ариунаа • Ш.Сүхбаатар • Б.Болорсайхан • Д.Баянбилэг • Н.Чинчулуун • Макау Мутуа • Г.Золжаргал • Д.Энхжаргал
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
Бүтээлийн товч АГУУЛГА
• П.Оюунчимэг - Хүний эрхийг хангах, хамгаалах орчин үеийн үзэл баримтлал
• Б.Дэлгэрмаа, Ж.Хулан - Хөдөлмөрийн харилцаанд насаар ялгаварлан гадуурхах нь
• Ц.Алтанцэцэг - Хүүхдийг асрамж, халамжийн байгууллагад шилжүүлэх харилцааны Үндэсний эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа
• М.Ариунаа - Хүүхдийг асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх харилцааны Олон улсын эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа
• Ш.Сүхбаатар - Хүний нэр төр, алдар хүндийн эрх зүйн хамгаалалтын онол практикийн зарим асуудал
• Б.Болорсайхан - Уул уурхайн салбар дахь хүний эрхийн асуудал
• Д.Баянбилэг - Хүний хөгжил хүний аюулгүй байдлын харилцан хамаарал
• Н.Чинчулуун - Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалыг зохицуулах эрх зүйн орчин шаардлагатай байна
• "Монгол Улс дахь уул уурхай ба хүний эрх" сэдэвт үндэстний хэлэлцүүлгийн баримт бичиг
• Макау Мутуа - Хүний эрхийн салбарт гарч буй хувьсал өөрчлөлт
• Д.Энхжаргал - Бидний зорьж яваа цэг хол, шийдвэрлэхийг хүсч байгаа асуудал том
Түлхүүр үг Хүний эрхийг хангах, хамгаалах , Хөдөлмөрийн харилцаа, Хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх, Хүний нэр төр, алдар хүнд , Уул уурхайн салбар дахь хүний эрх, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал,
Бүтээл бичигдсэн огноо 2011
Хуудасны тоо 124
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-06-20
Товч мэдээлэл үзсэн 222
Бүрэн эхээр нь үзсэн 1
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)