Бүтээлийн нэр ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛАЛ ТОГТООСОН МАГАДЛАЛЫГ ШИНЖЛЭХ НЬ
Зохиогч Осоржин Хишигмөнх
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Шүүх эрх мэдэл
Бүтээлийн товч Шүүхийн бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх явцдаа нэр бүхий шүүгчдийг ерөнхийлөгчийн зарлигаар чөлөөлж, буцаан томилохдоо зарим шүүгчдийг буцаан томилолгүй өдий хүрч шийдвэрлэгдээгүй нь шүүгчийн хараат бус байдалд халдсан үйлдэл болсон юм. Шийдвэрлэгдээгүй гэж тодотгохын учир захиргааны хэргийн шүүх , иргэний хэргийн шүүх хүлээн авалгүй Үндсэн хуулийн цэцээр харьяалал тогтоолгох нь зүйтэй гэж үзэн улмаар нэр бүхий иргэд Үндсэн хуулийн цэцэд хандан цэц Улсын дээд шүүхийн захиргааны хэргийн танхимд анхан шатны журмаар шийдвэрлүүлэхээр харьяалуулан шийдвэрлэсэн боловч Улсын дээд шүүх хуулиар харьяалан тогтоогүй маргааныг шийдвэрлэх хууль зүйн үндэслэл бүрдээгүй, Үндсэн хуулийн цэц хэргийн харьяалалын зэрэгцээ шүүхийн харьяалал, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажилагааны журамтай хамт тогтоосон гэх үндэслэлээр буцаасан. Үндсэн хуулийн цэцийн магадлал нь заавал биелэгдэх шинжтэй шийдвэр боловч биелэгдэхгүй байх тохиолдол практикт үүсч буй нь нэг удаа биш байх тул цаашид дээрх асуудлыг шийдвэрлэх арга замын тодорхойлох чухал ач холбогдолтой гэж үзэн онолын болон хууль зүйн үүднээс дүн шинжилгээ хийхийг зорилоо.
Түлхүүр үг Үндсэн хуулийн цэц, Магадлал, Хэргийн харьяалал тогтоох, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018.12.30
Хуудасны тоо 8
Хэл Монгол
Үнэ 10000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2019-11-08
Товч мэдээлэл үзсэн 57
Бүрэн эхээр нь үзсэн 0
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)