Бүтээлийн нэр ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭР ЖИШИГ БОЛОХ НЬ
Зохиогч Мөнхбат Мөнхжаргал
Хамтран зохиогчид Т.Мөнхсүлд
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Үндсэн хуулийн хяналт
Процессын эрх зүй
  • Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч Энэхүү судалгаандаа “жишиг” гэдэг ойлголтыг Англи-Саксоны болоод Ром-Германы эрх зүйн бүлийн зарчмын ялгаатай талаас нь бус ойртон нягтарч буй өнцгөөс нь харж судалсан болно. Энэ үүднээсээ Үндсэн хуулийн Цэц өөрийн гаргасан шийдвэрийг дагаж мөрдөх, тухайн нэг тохиолдолд эх сурвалж болгон хэрэглэх хэм хэмжээ болгох, шийдвэрээрээ эрх зүйн зарчмыг тогтоож, Үндсэн хуулийн суурь зарчмуудыг бэхжүүлж, Үндсэн хуулийг хамгаалах дархлааг буй болгож буй хэм хэмжээ гэдэг утгаар жишгийг авч үзлээ.
ҮнХЦ-ийн жишиг шийдвэрийн шалгуур нь тухайн шийдвэр нийгмийн харилцааг хэр бодитой, шударга зохицуулж, Үндсэн хуулийн суурь зарчмуудыг хэрхэн бэхжүүлж, шинээр эрх зүйн зарчим (зохицуулалт)-ыг тогтоож, Үндсэн хуулийн хяналтыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлж байгаагаар тодорхойлогдох бөгөөд түүний хүчин чадал нь агуулгын хувьд ижил төстэй маргааны тоо, ҮнХЦ-ийн нэр хүнд, тухайн шийдвэрт өгч буй ач холбогдол болон жишиг гэдгийг тодорхойлох хамгийн чухал хэсэг болох тухайн шийдвэрийн үндэслэлээс хамаарна.
Үндсэн хуулийн шүүхийн шийдвэрүүд, шүүхийн эрх зүйн байр суурь нь тухайн асуудлаар цаашид олон жил үйлчлэх жишиг тогтоох хандлагатай байдгаараа тун их хариуцлагатай, гүн гүнзгий судалгаатай, эрх зүйн шинжлэх ухааны нийтлэг зүй тогтолд нийцсэн байхыг шаарддаг бөгөөд энэхүү шаардлагын үүднээс Үндсэн хуулийн Цэцийн жишиг шийдвэр нь Үндсэн хуулийн эрх зүйн хөгжилд бодитойгоор нөлөөлнө.
Түлхүүр үг үндсэн хуулийн шүүх, цэц, цэцийн шийдвэр, жишиг, прецедент, шүүхийн жишиг, жишиг шийдвэр, жишгийн дүрэм, шийдвэрийг хэвшүүлэх, цэцийн шийдвэрийн үр нөлөө
Бүтээл бичигдсэн огноо 2008, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2009, №1 (24) дүгээрт хэвлэгдсэн.
Хуудасны тоо 8
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2016-04-22
Товч мэдээлэл үзсэн 3002
Бүрэн эхээр нь үзсэн 153
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)