Бүтээлийн нэр Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны зохицуулалтын зарим асуудал
Зохиогч Түмэнжаргал Энхжаргал
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
  • Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй
  • Төрийн алба, төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо
Бүтээлийн товч Өдгөө Монгол Улсын Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа нь "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль (цаашид ТБОНӨХБАҮХАтХ гэх)-ийн дагуу хэрэгжиж байгаа бөгөөд тус хууль нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, уг ажиллагаанд хяналт тавих, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх, тус хуулийг зөрчигчдөд хариуцлага хүлээлгэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулдаг.

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны нийгэмд гүйцэтгэх чухал үүрэг, шинж чанартай нь холбоотойгоор Засгийн газрын худалдан авах тогтолцоог олон улсын стандартад хүргэж, бүх шатны төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтанд хэмнэлт, үр ашиг, ил тод байдал, харилцан тайлагнах болон хариуцлагын зарчмуудыг баталгаажуулж, авлига гарах нөхцөлийг бууруулах, дотоодын үйлдвэрлэгч, гүйцэтгэгчийг дэмжих, шударга өрсөлдөөнийг өрнүүлэх нөхцөлийг хангах чиглэлээр Монгол Улс хууль, эрх зүйн болоод бусад чиглэлээр тодорхой алхамуудыг авч хэрэгжүүлсээр байна. Монгол Улсын Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг хэрэгжүүлэх институтуудын хүрээнд хийгдэж буй түүхэн мөчлөгт эдгээр шинэчлэлт, өөрчлөлтүүдийн үйл явц, чиг хандлагыг дүгнэх, худалдан авах ажиллагааны талаарх олон улсын жишиг, чиг хандлагад бий болсон ололт амжилтыг дотоодын хууль тогтоомжид нэвтрүүлэх гарц боломжийг эрэлхийлэх зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг боловсруулсан болно.
Түлхүүр үг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа; procurement; төрийн худалдан авах ажиллагаа
Бүтээл бичигдсэн огноо 2014 оны 5 дугаар сар
Хуудасны тоо 67
Хэл Монгол
Үнэ 1000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2016-10-28
Товч мэдээлэл үзсэн 1584
Бүрэн эхээр нь үзсэн 16
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)