Бүтээлийн нэр Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал
Зохиогч Жаргалсайхан Батмөнх
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Эрүүгийн эрх зүй
  • Эрүүгийн эрх зүйн харилцааны субъект
Процессын эрх зүй
  • Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй
Бүтээлийн товч Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх асуудал нь олон талт гэрээ, хоёр талт гэрээ болон дотоодын хууль тогтоомжоор зохицуулагдаж байгаа хэдий ч эрх зүйн зохицуулалт болон гэрээг хэрэгжүүлэх тал дээр шинээр нэмж өөрчлөх шаардлагатай, дутагдалтай байдал ажиглагдаж байгаа төдийгүй тус сэдвээр дагнасан эрх зүйн нарийвчилсан судалгаа нэн ховор байгаа нь энэхүү судалгааг хийх гол үндэслэл болсон.

Энэ бүтээлээр гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх асуудлыг онолын болон практик түвшинд авч үзэн, бусад улсуудын хууль тогтоомж дахь эрх зүйн зохицуулалтыг өөрийн орны эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судалж, Монгол Улсын хувьд уг асуудлын хүрээнд тулгарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох талаар санал, дүгнэлтийг дэвшүүлсэн болно.
Түлхүүр үг Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал, экстрадиц, гэмт этгээдийг шилжүүлэх, ялтан шилжүүлэх
Бүтээл бичигдсэн огноо 2012
Хуудасны тоо 94
Хэл Монгол
Үнэ 3000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2016-12-06
Товч мэдээлэл үзсэн 1993
Бүрэн эхээр нь үзсэн 44
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)