Бүтээлийн нэр ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АСУУДАЛ:ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ТУЛГУУРЛАСАН ШИНЖИЛГЭЭ
Зохиогч Зоригтбаатар Ганзориг
Хамтран зохиогчид Ц.Цогт
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Процессын эрх зүй
  • Захиргааны процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 61, 62 дугаар зүйлд заасан "захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх"-тэй холбоотой зохицуулалт нь хүн, хуулийн этгээдэд "... шүүхэд мэдүүлэх эрх"-ээ эдлэх боломжийг бүрдүүлэх, тэдэнд "хойшлуулшгүй эрхийн хамгаалалт" тогтоох хийгээд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллаганы суурь зарчмыг хангахаас гадна захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилгыг илэрхийлсэн чухал нэгэн хэм хэмжээ гэдэг нь дамжиггүй юм.
Энэ бүтээлд:
-Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэхтэй холбоотой ерөнхий ойлголтыг авч үзэхдээ нэхэмжлэлийн шаардлагын төрлийг харгалзсан, түүнчлэн
- Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2011-2016 оны хооронд хянагдсан захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхүүдийн "захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх" хүсэлтийг шийдвэрлэсэн шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолуудыг судлахдаа тэдгээрийн өөрчилж, хүчингүй болгосон шалтгаан нөхцөлд дүгнэлт хийж,
-Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиуд дахь энэ төрлийг зохицуулалтын онцлог шинжийг харьцуулан илэрхийлж,
- шүүхээс хуулийг тайлбарлан хэрэглэж буй байдлыг тендер, төрийн алба, газар, сонгууль, тусгай зөвшөөрөл, бүртгэл, өрсөлдөөн г.м хэрэг маргааны төрөл бүрээр шинжилсэн болно.
- энэ бүгдэд шүүхээр шийдвэрлэгдсэн тодорхой тохиолдлыг ашиглав.
Түлхүүр үг Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлж болохгүй тохиолдол, захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт, эрхийн хамгаалалт, шүүхэд мэдүүлэх эрх
Бүтээл бичигдсэн огноо "Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүлийн 2016 оны №4 -д нийтлэгдсэн
Хуудасны тоо 32
Хэл Монгол
Үнэ 6000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2017-01-28
Товч мэдээлэл үзсэн 5314
Бүрэн эхээр нь үзсэн 60
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)