Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛСЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ДАГАЖ МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ
Зохиогч Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Бизнесийн эрх зүй
  • Үнэт цаасны эрх зүй
Бүтээлийн товч Одоогоор үнэт цаасны зах зээлтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан 27 орчим хууль, 24 орчим нийтээр дагаж мөрдүүлэх акт байгаа бөгөөд тэдгээрийг ангилан авч үзвэл:
1. Тус харилцааны эрх зүйн үндэслэлийг тогтоосон хууль буюу Үндсэн хууль, Иргэний хууль;
2. Гол хууль буюу нарийвчлан зохицуулсан хууль нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль;
3. Бусад хуульд Компанийн тухай, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль гэх мэт байна
4. Хуулиас бусад эрх зүйн акт. УИХ, Засгийн газар, Үнэт цаасны хороо /хуучин нэрээр/, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан эрх зүйн акт.гэх мэт.
Дээрхи эрх зүйн актад зөрчил, давхардал, ойлгомжгүй зохицуулалт байгаа эсэхэд судалгаа хийсэн болно.
Түлхүүр үг үнэт цаас, үнэт цаасны тухай хууль, иргэний хууль, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагч, компани, хөрөнгийн бирж, дилер, арилжааны төв, брокер,
Бүтээл бичигдсэн огноо 2009
Хуудасны тоо 99
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-05-10
Товч мэдээлэл үзсэн 2849
Бүрэн эхээр нь үзсэн 106
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)