Бүтээлийн нэр ТЭНСЭГДСЭН ЯЛТАНД ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ
Зохиогч Даалхай Батболд
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Эрүүгийн эрх зүй
  • Эрүүгийн хариуцлага, ял, түүнээс чөлөөлөх, эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээ
Бүтээлийн товч Манай улсад ял тэнсэх асуудлыг шүүхийн практикт хорих ял шийтгүүлэгчдийн 50 гаруй хувьд хэрэглэдэг ч хорих ялыг биечлэн эдлүүлэхгүйгээр хянан харгалзах хугацаа тогтоож улмаар цагдаагийн байгууллага захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлснээр өнөөг хүрчээ.Энэхүү цагдаагийн байгууллагын хяналт нь тэнсэгдсэн этгээдийг дахин гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэхэд учир дутагдалтай, үр дүн муутай байгаа нь тэнсэгдсэн этгээдүүдийн дотроос дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна.
Иймийн учир ял тэнсэх институтын одоогийн зохицуулалтыг олон улсын жишигт нийцүүлж өөрчлөх шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна.Нэн ялангуяа тэнсэгдсэн ялтанд тавих хяналтыг үр нөлөөтэй болгосноор дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх нөхцөл боломж нь бүрдэх юм.
Эдгээр гадаад, дотоод хүчин зүйл, эрхзүйн болон жишгийн үндэслэл нөхцөл байдлууд нь уг сэдвийг сонгон судлах зайлшгүй шаардлагыг нөхцөлдүүлж байна.
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд ял тэнсэхтэй холбогдсон асуудал, онцлог зохицуулалтын хувьд түүхэн талаас харьцуулалт хийж онол практикийн түвшинд бүрэн судалгааг хийж гүйцэтгэх зорилгыг тавьсан юм.Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв.Үүнд:
-Ял тэнсэх зохицуулалтыг шүүх хэрхэн хэрэглэж буйд дүн шинжилгээ хийж ололттой болон дутагдалтай талыг харуулах.
-Ялтны эрх үүргийн болон хяналт тавих субъектүүдийн чиг үүргийг тодорхойлох
-Тэнсэгдсэн ялтанд хяналт тавих эрхзүйн зохицуулалтыг судалж,хэрхэн өөрчилж боловсронгуй болгох санал дүгнэлт гаргах зэрэг болно.
Түлхүүр үг эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн хариуцлага, ял тэнсэх, тэнсэгдсэнд ялтанд тавих хяналтын арга хэмжээ, ял тэнсэх ойлголт, онцлог шинж уламжлал шинэчлэл,
Бүтээл бичигдсэн огноо 2017
Хуудасны тоо 93
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-06-14
Товч мэдээлэл үзсэн 3080
Бүрэн эхээр нь үзсэн 239
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)