Даалхайгийн Батболд

Хуулийн оюутан

Төгссөн сургууль:
МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Оюутан

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 7526

Бүтээлүүд уншигдсан: 665

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2218

Зохиогчийн бүтээлүүд