Бүтээлийн нэр “ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ” Судалгааны тайлан
Зохиогч ХЗСБүтээлийн Цахим сан
Хамтран зохиогчид Ханнс-Зайделийн сангийн “Эрх зүйн боловсрол” академи
Бүтээлийн хэлбэр Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, мониторингийн тайлан
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал
Бүтээлийн товч 2016 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн Захиргааны ерөнхий хууль нь захиргаа, иргэн хоорондын харилцааг нэгдсэн байдлаар зохицуулсан анхны хууль юм.

Ханнс-Зайделийн сангийн “Эрх зүйн боловсрол” академи Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтай хамтран уг хуулийн хэрэгжилтэд мэргэжлийн судалгаа хийх ажлыг 2018 оны эхний хагас жилд хэрэгжүүлсэн байна. Энэхүү судалгаагаар Захиргааны ерөнхий хуулийн 10 бүлгийн зарим зүйл, заалтын хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр цаашид авах арга хэмжээний талаар санал, дүгнэлт гаргажээ.
Түлхүүр үг захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны эрх зүй, захиргааны шүүхийн харьяалал, засгийн газар, ерөнхийлөгч, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, захиргааны шийдвэр, шийдвэр гаргах ажиллагаа, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм хэмжээний акт, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл, захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, гомдлыг шийдвэрлэх
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018 оны 6 дугаар сар
Хуудасны тоо 586
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2018-09-04
Товч мэдээлэл үзсэн 2104
Бүрэн эхээр нь үзсэн 107
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)