Бүтээлийн нэр Захиргааны актыг “улс төрийн шийдвэр”-ээс ялгах нь (Distinguishing “the acts of government” (actes de gouvernement) from the traditional “administrative act”)
Зохиогч Цэндийн Цогт
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Харьцуулсан эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Харьцуулсан захиргааны эрх зүй Харьцуулсан процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч Энэ өгүүлэлд -theory of acts of government (actes de gouvernement) буюу “улс төрийн шийдвэрийн” онолын хөгжлийн явцыг хөндөх бөгөөд энэхүү онол манай улсын захиргааны эрх зүйд хэрхэн судлагдаж, хэм хэмжээнд тусгагдсан талаар өгүүлнэ. Түүнчлэн, Захиргааны ерөнхий хуулийн нэг тодорхой зорилго нь захиргааны байгууллагын “улс төрийн шийдвэр”–ийг захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагаанаас ялган зохицуулах явдал байсныг нотлох юм.

Acknowledging that the theory of "acts of government" (actes de gouvernement) is the original creation of the French public law, this article discusses the development of the original theory, its reception and degree of study in Mongolian administrative law. Then it also argues that one of the core purpose of the General Administrative Law (GAL) was to recognize the distinctive characteristics of ‘actes de gouvernement’ from the traditional theory of administrative act.
Түлхүүр үг Захиргааны акт, улс төрийн шийдвэр, political question, governmental act, actes de gouvernement, захиргааны улс төр, бодлогын шинжтэй шийдвэр, Захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны хэргийн шүүхийн харьяалал.

Administrative act, actes de gouvernement, acts of government, governmental act, political question, General Administrative Law (GAL), scope of administrative court jurisdiction.
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018 он Эрх зүй сэтгүүл тусгай дугаар
Хуудасны тоо 10
Хэл Монгол
Үнэ 5000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2018-09-10
Товч мэдээлэл үзсэн 121
Татаж авсан 0