Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ИЛТГЭЛ 2008
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Хууль тогтоох эрх мэдэл
  • Үндсэн хуулийн эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн товч НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТОД ҮҮССЭН НИЙТИЙН ЭМХ ЗАМБАРААГҮЙ БАЙДАЛ БА ХҮНИЙ ЭРХ

Нэг. Жагсаал, цуглааныг зохицуулсан хууль, эрх зүйн актад хийсэн дүгнэлт
Хоёр. Нийтийн эмх замбараагүй байдал болон түүнийг таслан зогсоох, хэргийг мөрдөн шалгах, шийдвэрлэх ажиллагаанд хийсэн дүгнэлт
Гурав. Санал, зөвлөмж

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ БА ХҮНИЙ ЭРХ
Нэг. Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай олон улсын гэрээ, конвенц ба үндэсний хууль тогтоомж

Хоёр. Хүн худалдаалах гэмт хэргийн илрэлүүд
Гурав. Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсүүд
1. Хохирогч хамгааллын байдал
2. Гадаадын иргэдтэй гэрлэсэн эмэгтэйчүүдийн байдал
3. Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлүүлж буй байдал
4. Хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт болон садар самуунд ашиглахыг хориглосон хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилтийн талаар
5. Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн зохицуулалтын талаар
6. Монгол Улсын иргэд гадаадад зорчих, цагаачлах тухай хуулийн зохицуулалтын талаар
7. Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн талаар
8. Гадаадад ажиллах хүч гаргах болон гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийн зохицуулалтын талаар
9. Зар сурталчилгааны талаар
10. Донор болон эд эрхтэн шилжүүлэн суулгаж буй талаар

Дөрөв. Дүгнэлт, үнэлгээ
Тав. Санал, зөвлөмж
Түлхүүр үг Жагсаал, цуглааныг зохицуулсан хууль, эрх зүйн акт, Нийтийн эмх замбараагүй байдал болон түүнийг таслан зогсоох, хэргийг мөрдөн шалгах, шийдвэрлэх ажиллагаанд хийсэн дүгнэлт, Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай олон улсын гэрээ, конвенц ба үндэсний хууль тогтоомж, Хүн худалдаалах гэмт хэргийн илрэлүүд, Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсүүд, Хохирогч хамгааллын байдал, Гадаадын иргэдтэй гэрлэсэн эмэгтэйчүүдийн байдал, Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлүүлж буй байдал, Хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт болон садар самуунд ашиглахыг хориглосон хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилтийн талаар, Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн зохицуулалтын талаар
Бүтээл бичигдсэн огноо 2008
Хуудасны тоо 83
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-03-26
Товч мэдээлэл үзсэн 281
Бүрэн эхээр нь үзсэн 2
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)