Бүтээлийн нэр ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2012/1
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
Бүтээлийн товч АГУУЛГА
• Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт
• Хүний эрхийн боловсролын ач холбогдол
• Хүний эрхийн боловсрол, сургалтын тунхаглал
• Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм
• Хүний эрхийн олон улсын механизм
• НҮБ-ын хүний эрхийн гэрээний хороодод хандахад анхаарах асуудлууд
• ХДХВ/ДОХ ба хүний эрх
• Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь хүний эрхийн зөрчил
• Хүчирхийлэл гэж юу вэ?
• Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь
• Хорих байгууллага ба хүний эрх
• Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ба хүний эрх
• Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний эрх
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн туслалцаа авах эрх
• Хүний эрх ба хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ
• Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, эрх чөлөө гэж юу вэ?
• Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
• Иргэн төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй
• Сонгогчдын боловсролд
• Хүүхдийн эрх
• Хүүхэд хамгаалал гэж юу вэ?
• Бизнес ба хүний эрх
• Хүүхдийн хөгжил
• Хурдан морь унаач хүүхэд
• Хүрээлэн буй орчны эрх-ус, агаарын бохирдол
• Хөдөлмөрлөх эрх
• Өмчлөх эрх
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх
• Нүүлгэн шилжүүлэлт ба хүний эрх
• Эд мөнгөний тусламж авах эрх/Нийгмийн даатгалын сангаас авах тэтгэвэр, тэтгэмж/
• Эд мөнгөний тусламж авах эрх/Нийгмийн халамжийн сангаас авах тэтгэвэр, тэтгэмж/
• Амхад настны эрх
• Бие биенээ хүндэтгэе, хэвшмэл ойлголтоосоо салцгаая
• Хүний эрхийн хамгаалагч
• Үндэстний цөөнх ба хүний эрх
• Амьд явах эрх
• Хохирогчийн эрх болон хохирогчид нөхөн олговор олгох нь
• Хүн худалдаалах гэмт хэрэг
• Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийг хангах нь төрийн үүрэг мөн
• Хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах нь
• ХДХВ/ДОХ ба хүний эрхийн асуудал
• Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө
Түлхүүр үг Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт,ХДХВ/ДОХ , Хүний эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл , Хүчирхийлэл, Хорих байгууллага ,Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ,Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, сонгох, сонгогдох эрх, Хүүхдийн эрх, Хүрээлэн буй орчны эрх, Хөдөлмөрлөх эрх, Өмчлөх эрх , Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, Эрүү шүүлт, Хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах
Бүтээл бичигдсэн огноо 2012
Хуудасны тоо 151
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-06-20
Товч мэдээлэл үзсэн 495
Бүрэн эхээр нь үзсэн 7
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)