Бүтээлийн нэр ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2015 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
Бүтээлийн товч Агуулга
• Авилга ба хүний эрх
• Хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа
• 2015 оноос цаашхи хөгжлийн зорилтууд : Сурч боловсрох эрх
• Парламентын тогтолцоон дахь хүний эрх
• Хүний эрхийн боловсролын арга зүй
• Ахмад настны эрхийг хамгаалах олон улсын механизм
• Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
• Хүний эрхийн боловсролд номын сангийн гүйцэтгэх үүрэг
• Хүний эрхийн үндэсний байгууллага ба иргэний нийгмийн байгууллагын түншлэл, үр дүн
• Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн ялгаварлан гадуурхалт
• Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн хэрэгжилт Австрали Улсад
• Хүний эрхийг хамгаалагч-сэтгүүлчдийн эрх
• Ялтны хөдөлмөр, түүний үнэлгээ, ангилал, аргачлал
• Нөхөн үржихүйн эрхийн хамгаалах, хөхүүлэн дэмжихэд хүний эрхийн үндэсний байгууллагын оролцоо
• Тэгш хамруулах боловсрол
• Төрийн алба ба цахим мэдээлэл
• Хүний эрхийн үндэсний байгууллага ба Олон Улсын Зохицуулах Хорооны магадлан итгэмжлэл
• Боловсролын санхүүжилт
• Бизнес ба хүний эрх
• Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх, Истанбулын протоколын үзэл санаа, чиг хандлага
• Мансууруулах бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын болон үндэсний механизмыг бэхжүүлцгээе
• Эрүү шүүлтийн асуудлаарх үндэсний нээлттэй хяналт шалгалтын үр дүн, ач холбогдол
• Ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх ба үзэн ядалтын гэмт хэрэг
• Хүний эрхийн мониторинг, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цаашдын чиг хандлага
• НҮБ-ын зүгээс улсуудад өгсөн, зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлж буй туршлагууд
• Хүний эрхийн үндэсний байгууллага ба иргэний нийгмийн байгууллагын түншлэл(олон улсад)
• Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хэрэгжилтийг хянах НҮБ-ын механизм
• Бүс нутгийн хүний эрхийг хамгаалах механизм, түүний ач холбогдол
• Цэвэр усаар хангагдах эрх ба төрийн үүрэг
• Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг түүний ангилал, хохирогч хамгаалал
• Уул уурхайн салбарын хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ: Филиппин Улсын жишээ
• Бизнес ба хүний эрх Олон улсын хүний эрхийг хамгаалах механизм, түүний ач холбогдол
• ЛГБТИ хүмүүсийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
• Хүний эрхийн сургалтын хэрэгцээ, шаардлага, аргачлал
• ХДХВ/ДОХ-той амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл мэндийн нууцын асуудал, ялгаварлан гадуурхалт
Түлхүүр үг Авилга , Хүний эрх , Сурч боловсрох эрх , Парламентын тогтолцоон дахь хүний эрх , Ахмад настны эрхийг хамгаалах олон улсын механизм , Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц, Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн ялгаварлан гадуурхалт , Ялтны хөдөлмөр , Төрийн алба ба цахим мэдээлэл , Бизнес ба хүний эрх, Эрүү шүүлт , Хүний эрхийн мониторинг, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ , НҮБ-ын зүгээс улсуудад өгсөн, зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлж буй туршлагууд , Цэвэр усаар хангагдах эрх , ЛГБТИ хүмүүсийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх , ХДХВ/ДОХ-той амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл мэндийн нууцын асуудал
Бүтээл бичигдсэн огноо 2015
Хуудасны тоо 156
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-06-22
Товч мэдээлэл үзсэн 448
Бүрэн эхээр нь үзсэн 15
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)