Бүтээлийн нэр “ЗАМЫН-ҮҮДИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС”-ИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ
Зохиогч Чадраабал Эрдэнэбат
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Эрх зүйн бусад салбар
Бүтээлийн дэд ангилал Хууль тогтоомжийн хэрэглээ
Бүтээлийн товч Монголын гаалийн байгууллага эдийн засгийн бие даасан байдлыг ханган хөгжихөд тодорхой чиг үүргээ гүйцэтгэх, Дэлхийн худалдааг аюулгүй байлгах болон хөнгөвчлөх баг стандартыг хэрэгжүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, хилийн аюулгүй байдлыг хамтран хамгаалах замаар эх орны хөгжлийг түргэтгэх, хилийн хяналтын менежментийг сайжруулах, мэдээллийн сүлжээг өргөжүүлэх хүрээнд “Чөлөөт бүс”-ийн аюулгүй байдлыг хангахад хил хяналтын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах хэрэгцээ, шаардлага бий болж байна.
Түлхүүр үг Түлхүүр үг: Дэлхийн гаалийн байгууллагын аюулгүй байдлын багц стандарт, Хилийн аюулгүй байдал, мэдээллийн сүлжээ,Чөлөөт бүс.
Кeywords: WCO safe framework of standards, Border Security, Information Network, Free zone.
Ключевые слова: Безопасные рамки стандартов Всемирной Таможенной Организаций, Пограничная безопасность, Информационная сеть, Свободная зона.
Бүтээл бичигдсэн огноо September ‎23, ‎2019
Хуудасны тоо 13
Хэл Монгол
Үнэ 3000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2019-10-14
Товч мэдээлэл үзсэн 261
Бүрэн эхээр нь үзсэн 0
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)