Чадраабал Эрдэнэбат

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Цагдаагийн дээд сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Магистр Билиг дээд сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
ГЗТХБГ ХБА-ны дарга

Дотоод Их Сургуульд докторантын кредит цагийг дуусгаж, төгссөн гэрчилгээ авсан. Докторын хамгаалалтад бэлдэж байна.

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 1200

Бүтээлүүд уншигдсан: 2

Зохиогчийн профайл үзсэн: 576

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ч.Эрдэнэбат “ЗАМЫН-ҮҮДИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС”-ИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 3000 төгрөг 2019-10-14 Түлхүүр үг: Дэлхийн гаалийн байгууллагын аюулгүй байдлын багц стандарт, Хилийн аюулгүй байдал, мэдээллийн сүлжээ,Чөлөөт бүс. Кeywords: WCO safe framework of standards, Border Security, Information Network, Free zone. Ключевые слова: Безопасные рамки стандартов Всемирной Таможенной Организаций, Пограничная безопасность, Информационная сеть, Свободная зона.

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn