Бүтээлийн нэр
“ЗАМЫН-ҮҮДИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС”-ИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Эдийн засгийн эрх зүй, Бизнес
Бүтээлийн товч
Монголын гаалийн байгууллага эдийн засгийн бие даасан байдлыг ханган хөгжихөд тодорхой чиг үүргээ гүйцэтгэх, Дэлхийн худалдааг аюулгүй байлгах болон хөнгөвчлөх баг стандартыг хэрэгжүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, хилийн аюулгүй байдлыг хамтран хамгаалах замаар эх орны хөгжлийг түргэтгэх, хилийн хяналтын менежментийг сайжруулах, мэдээллийн сүлжээг өргөжүүлэх хүрээнд “Чөлөөт бүс”-ийн аюулгүй байдлыг хангахад хил хяналтын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах хэрэгцээ, шаардлага бий болж байна. .
Түлхүүр үг
Түлхүүр үг: Дэлхийн гаалийн байгууллагын аюулгүй байдлын багц стандарт, Хилийн аюулгүй байдал, мэдээллийн сүлжээ,Чөлөөт бүс.
Кeywords: WCO safe framework of standards, Border Security, Information Network, Free zone.
Ключевые слова: Безопасные рамки стандартов Всемирной Таможенной Организаций, Пограничная безопасность, Информационная сеть, Свободная зона.
Бичигдсэн огноо
2019-09-23
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-10-14
Товч мэдээлэл үзсэн
2426
Бүрэн эхээр нь үзсэн
4
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх