Бүтээлийн нэр Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө ба цензур
Зохиогч Jantsankhorloo Khuslen
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
Бүтээлийн товч Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх болон мэдээлэл хайх, олж авах, түгээх эрх нь ардчилсан нийгмийн гол тулгуур болдог үнэт зүйл юм. Хэдий Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулиар мэдээллийн агуулгад төрөөс хяналт (цензур) тавихыг хориглосон боловч бодит байдалд ХХЗХ цензур тавьж, үндсэн эрхийг зүй бусаар хязгаарлаж байгаа нь дараах хүчин зүйлүүдээс үүдэлтэй болохыг энэхүү судалгаагаар харуулахыг зорив.
Үүнд:
1. Цензурын тухай тодорхойлолт, онолын тайлбар хийгээгүй нь Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 3.1-т заасныг бодит байдалд хэрэгжих боломжгүй болгож байна;
2. ХХЗХ нь бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд төрөөс хараат, түүний үйл ажиллагаандаа баримтлах хууль болон дүрэм нь Үндсэн хуульд нийцсэн байдлаар нарийвчлан зохицуулагдаагүй улмаас дур зоргын хязгаарлалт тавих боломжийг бүрдүүлсэн.
Судалгааны ажлын хүрээнд Япон, ХБНГУ, ОХУ улсад цензурыг хэрхэн тодорхойлсон, шүүхээс хэрхэн тайлбарласныг харьцуулан судласан бөгөөд Улсын дээд шүүхийн ХХЗХ-д холбогдох шүүхийн шийдвэрт тулгуурлан ХХЗХ-ны үйл ажиллагаанд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг хангаж ажиллаж байгаа эсэхэд анализ хийхийг зорьсон болно.
Түлхүүр үг Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
Цензур
Үндсэн хууль
Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018
Хуудасны тоо 64
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-11-08
Товч мэдээлэл үзсэн 135
Бүрэн эхээр нь үзсэн 18
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)