Бүтээлийн нэр Хуулийг сахиулдаг уу, хамгаалдаг уу.
Зохиогч Дангаа Эрдэнэбаатар
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Эрх зүйн бусад салбар
Бүтээлийн дэд ангилал Хууль зүйн нэр томьёо
Бүтээлийн товч Энэ илтгэлээр хуулийг сахиулдаг уу, тийм бол хэрхэн сахиулдаг, хуулийг сахиулах шаардлага нь юу болох, онолын үндэслэл, орос хэлнээ правоохранительные, англи хэлэнд law enforcement гэх тогтолцоо, үйл ажиллагааг бид хэрхэн ойлгож хэрэгжүүлэх талаар харьцуулалт хийж судлаач эрдэмтэд хэрхэн үздэг талаар судалж үр дүнг нь танилцуулна.
Судалгаагаар хууль сахиулах гэдэг нь эрх зүйн хэм хэмжээг хамгаалахад чиглэсэн өөр хоорондоо харилцан холбоотой үйл ажиллагааны хэсгүүдийн олонлог буюу систем болох тухай, түүний мөн чанарыг эрх зүйн ерөнхий онол, криминологийн шинжлэх ухааны тулгуур ойлголтуудад түшиглэн тайлбарласан болно.
Түлхүүр үг хууль сахиулах, цагдаа, кримнологи, эрүүгийн тогтолцоо, law enforcement, police, criminology, criminal justice system
Бүтээл бичигдсэн огноо 2016-09-23
Хуудасны тоо 12
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-03-06
Товч мэдээлэл үзсэн 1666
Бүрэн эхээр нь үзсэн 91
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)